Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Pranie mebli tapicerowanych

Tanie pranie - Czysty Dywan

Pierzemy u klienta Codziennie od 8 do 20

Meble pierzemy u klienta. Wypożyczalnia odkurzaczy piorących.
A A A

 

1.     SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy CD-Komp Cezary Denisiuk.

2.     KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje ten regulamin.

3.     Zaakceptowanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody udostępnienia danych osobowych¹ na czas trwania umowy.

4.     Dane osobowe w formie papierowej są gromadzone tylko w celu obsługi zlecenia – usługi.

5.     Po zwrocie sprawnego odkurzacza i rozliczeniu klienta, dane osobowe zawarte w umowie są bezpowrotnie niszczone.

6.     Numer telefonu klienta jest zachowywany w książce telefonicznej firmy tylko za zgodą klienta.

7.     Dane osobowe klienta nie są udostępniane innym podmiotom i przechowywane są tylko w trakcie trwania umowy. W przypadku firm dane są przechowywane zgodnie z wymogiem księgowania i przechowywania dokumentów księgowych.

8.     Wypożyczający powinien posiadać dwa dowody tożsamości ze zdjęciem.

9.     Zwrotna kaucja w wysokości podanej w cenniku pobierana jest w momencie wypożyczania i zwracana po odebraniu sprawnego urządzenia.

10.  Opłatę pobiera się w momencie wypożyczania.

11.  Wypożyczający jest zobowiązany do używania urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i dołączoną instrukcją obsługi.

12.  Doba wypożyczenia trwa 24 godziny od chwili wypożyczenia.

13.  Weekend wypożyczenia trwa od godziny wydania sprzętu w sobotę do godziny 8:00 w poniedziałek.

14.  W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu z winy wypożyczającego, koszy naprawy ponosi wypożyczający, a zwrot kaucji zostaje wstrzymany na poczet kosztów naprawy do czasu jej wykonania.

15.  W wypadku nie zwrócenia sprzętu do dwóch godzin po terminie naliczona będzie opłata jak za dobę wypożyczenia.


¹ dane osobowe – imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości (na podstawie dokumentu), adres i nr telefonu (podane przez klienta)